ทำไมสีที่เรียบง่ายจึงมีความสำคัญ

สีสันเป็นสิ่งแรกของการฝึกฝนทักษะของเด็ก และมันง่ายมากที่เด็กอายุสี่ขวบสามารถระบุสีได้ ... ดังนั้นมันมีความสำคัญอย่างไร กุญแจสำคัญในการออกแบบที่มีคุณภาพในสื่อทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เว็บหรือแม้แต่โทรทัศน์ก็คือการใช้สีสันที่ยอดเยี่ยม การออกแบบที่ยอดเยี่ยมด้วยการใช้สี ซึ่งสีสามารถสื่ออารมณ์และความหมายได้มากมาย 
ความสำคัญของ สี
          สี คือ สิ่งที่มีอยู่ในตัวของวัตถุนั้นๆ สีเป้นปรากฎการณ์ของแสงกระทบที่วัตถุแล้วถูกส่งมาที่ตาของเรา แบ่งเป้นสีที่เกิดจากธรรมชาติและสีที่สังเคราะห์ขึ้นมา สีมีความสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันมากๆ เช่น การแต่งกาย เครื่องหมาย สัญลักษณ์เป็นต้น และสียงยังให้ความรู้สึกทากจิตวิทยา ได้อีกด้วย คือ กล่อมเกลาจิตใจให้รู้สึกอ่อนไหวได้