ระหว่าง Illustrator VS Photoshop ใช้อันใหนดี

     ทุกคนต้องรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator กันเป็นอย่างดีสำหรับการทำงานกราฟิก ซึ่งโปรแกรมทั้ง 2 แบบนี้ มีความแตกต่างกันในการใช้งานซึ่งเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ  สำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มใช้ได้ตามข้อต่างๆดังนี้
รูปแบบงานกราฟิก
  - Adobe Photoshop เหมาะกับภาพหรืองานประเภท Pixel ที่ประกอบขึ้นด้วยเม็ดสีเม็ดเล็กๆ เรียงต่อกันจนออกมาเป็นภาพต่างๆ ที่มีจำนวนตายตัวไม่สามารถขยายให้กว้างได้มากกว่าเดิม ไม่อย่างนั้นภาพจะแตกหรือเบลอ โดยสกุลไฟล์ที่เราจะเห็นและใช้กันบ่อยคือ JPG, JPEG, PNG, GIF
  - Adobe Illustrator เหมาะกับงานเขียนเส้นหรือ Vector นั้นจะเป็นรูปแบบกราฟิกที่มีอิสระต่อกัน โดยใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์รวมถึงการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ หรือคือการนำเส้น Vector มาเรียงต่อกันจนเกิดเป็นภาพนั่นเอง ซึ่งสกุลไฟล์ที่เห็นบ่อยๆคือ svg, eps และโปรแกรมที่เปิดไฟล์เหล่านี้ได้ก็คือ Illustrator หรือโปรแกรมที่ทำงานกับภาพ Vector ได้เช่น Sketch, Figma, Indesign
อิสระในการขยายภาพ
  - Adobe Photoshop เกิดจากเม็ดสีเม็ดเล็กๆ เรียงต่อกันจนออกมาเป็นภาพ จึงไม่สามารถขยายให้กว้างได้มากกว่าเดิม ไม่อย่างนั้นภาพจะแตก
  - Adobe Illustrator เป็นการสร้างรูปจากเส้น Vector ต่อกัน สามารถย่อขยายได้อย่างอิสระโดยภาพไม่เบลอไม่แตก แต่รูปแบบของกราฟิกที่ได้ส่วนมากจะไม่เหมือนภาพจริง ซึ่ง Vector จะทำงานได้ดีสำหรับการวาดเส้น รูปทรง การ์ตูน
ความเร็วในการประมวนผล
  - Adobe Photoshop มีการประมวลผลที่ช้ากว่า ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้จะต้องมีประสิทธิภาพมาก
  - Adobe Illustrator มีการประมวลได้รวดเร็ว ไม่หนักเครื่อง
อิสระในการจัดวางการใช้งาน
  - Adobe Photoshop  จะสามารถมองเห็นงานแค่เฉพาะใน frame เท่านั้น ในการจัดองค์ประกอบต่างๆของภาพ
  - Adobe Illustrator สามารถจัดวางภาพได้อิสระ แม้จะออกนอก frame ไปแล้วก็ยังสามารถเห็นง่ายต่อการจัดว่างองค์ประกบภาพได้ดี