ฟิล์มเคลือบสติ๊กเกอร์

ฟิล์มเคลือบสติ๊กเกอร์

     การยืดอายุของสีในงานจำพวก รูปภาพ สติ๊กเกอร์ งานอิงค์เจ็ทให้มีอายุยืนยาวนานขึ้นหรือเพิ่มระยะการใช้งานนั้นมี เทคนิคอยู่หลายวิธีที่จะทำให้มีอายุงานนาน โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สภาพภูมิอาการ คุณภาพของหมึกในงานพิมพ์ วัตถุที่ใช้พิมพ์ วิธีการติดตั้ง สภาพแวดล้อม ฯลฯ ปัจจัยใจเหล่านี้มีทั้งแบบสามารถควบคุมได้ และไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเราสามารถป้องกันชิ้นงานได้ จากการเลือกใช้หมึกและวัตถุพิมพ์ ที่ได้มาตรฐานและตรงตามลักษณะงาน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคเพิ่มโดยการการเคลือบฟิล์มในหน้าชิ้นงานให้สามารถ ปกป้องชิ้นงานจากสภาพอากาศเพื่อไม่ให้สีของชิ้นงานซีดหรือจางได้ในระดับหนึ่ง โดยตัวฟิมล์เคลือบก็จะมี 2 แบบ คือฟิล์มด้านแเละฟิล์ม