ระบบสี RGB และ CMYK

RGB และ CMYK เป็นระบบสีในการแสดงผล ซึ่งทั้ง 2 อย่างมีหน้าที่ ที่แตกต่างกันอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆคือ RGB เป็นระบบสีของภาพที่แสดงในหน้าจอมอนิเตอร์ ส่วน CMYK เป็นระบบสีที่ใช้ในงานพิมพ์เพื่อแสดงสีออกมา เราจะมาทำความรู้จักหลักการผสมสีและข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบสีกัน
ระบบสี RGB
- แม่สีและการผสมสี RGB จะมีแม่สีหลักทั้งหมด 3 สี คือ R=RED (แดง) G=GREEN(เขียว) และ B=BLUE(น้ำเงิน) หลักการในการผสมสีการผสมสีของ RGB คือการเพิ่มสีอื่นๆเข้าไปจนเกิดเป็นสีใหม่ ที่แสดงให้เห็นผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ ซึ่งการไล่ระดับการผสมทั้งหมดจะมีสีที่สามารถแสดงได้ถึง 16,777,216 สี
- การใช้งาน ระบบสีแบบ RGB เป็นระบบสีที่เหมาะกับการใช้งานสื่อดิจิตอลต่างๆ เช่น จอมอนิเตอร์ จอโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน  รวมถึงวงการภาพยนต์ วีดีโอเคลื่อนไหว ภาพถ่าย ฯลฯ
- ข้อดีและข้อเสีย สี RGB มีความหลากหลายทางสีที่สูงเหมาะกับงานที่แสดงผลทางจอมอนิเตอร์ ซึ่งถ้าเรานำไฟล์ ไปทำงานพิมพ์ อิงค์เจ็ท จะทำให้เกิดสีที่ผิดเพี้ยนไม่ตรงตามที่ต้องการและถูกลดทอนความละเอียดในการการแปลงไฟล์ เป็น CMYK เพื่อนำไปพิมพ์
ระบบสี CMYK
แม่สีและการผสมสี CMYK จะมีแม่สีหลักทั้งหมด 4 สี คือ C=cyan(ฟ้า) M=magenta(แดง) Y=yellow(เหลือง) B=black(ดำ) หลักในการผสมสีของ CMYK คือการผสมแบบลบ ในการไล่ระดับเม็ดสีเป็นเปอร์เซ็นตั้งแต่0-100 ของเครื่องพิมพ์จนเกิดเป็นสีที่เลือก โดยจะมีสี่ที่สามารถแสดงออกทั้งหมด 1ล้านสี 
- การใช้งาน ระบบสี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้ในงานพิมพ์ต่าง จำพวก สติกเกอร์ ไวนิล ใบปลิว ฯลฯ
-
ข้อดีและข้อเสีย เป็นระบบสีที่เหมากับงานพิมพ์ เพราะจะให้ความละเอียดที่สูงในงานพิมพ์