ป้ายไวนิล

ป้ายไวนิล
ป้ายไวนิล เป็นป้ายที่ทุกคนต้องเคยพบเห็นผ่านตากันอยู่บาง เนื่องจากป้ายไวนิลเป็นที่นิยมมากในประเทศ ด้วยความทนทานของไวนิล สีสันที่สวยงานสดใส ความคมชัดง่ายต่อการขนย้าย การติดตั้ง เหมาะกับพื้นที่ทุกขนาด และมีราคาที่ถูก จึงไม่แปลกใจเลยที่ป้ายไวนิลเป็นที่นิยมมาก 
แล้ว"ไวนิล"ที่กล่าวมาคืออะไรเรามารู้จักันดีกว่า
ไวนิล คือ วัสดุสังเคราะห์ที่ถูกสร้างขึ้นจาก ผลิตภัณฑ์ทางเคมีของปิโตรเคมี กล่าวง่ายๆ คือ พลาสติกชนิดหนึ่งที่ได้รับการเติมสารเพิ่มคุณสัมบัติเข้าไป เพื่อให้วัสดุมีคุณภาพสุงกว่าพลาสติกธรรมดา